KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ATILIM-TEK A.Ş. (“Şirket“) olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında:

  • yeniklimam markasına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Şirket veya yeniklimam ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (İnternet Siteleri), mobil ve sair uygulamalarımız ve yeniklimam ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (Medya Araçları) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Şirket yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (Çerez) kanalıyla,
  • Şirket tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve yeniklimam Su Arıtma Sistemleri altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla,
  • Şirket adına yeniklimam için faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan Şirket çalışanları ve/veya üçüncü kişi çalışanları (Saha Çalışanları) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında düzenlenen formlar ve sair yolla,
  • Şirket’e ait yahut Şirket kontrolünde bulunan işyerleri (İşyerleri) kanalıyla,
  • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket ve yeniklimam adına işletilen hesaplar (Sosyal Medya) kanalıyla,
  • E-posta adreslerimiz (E-posta) üzerinden yürütülen yazışmalar, kısa mesajlar (SMS) veya multi medya mesajları (MMS) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (İletişim Araçları) kanalıyla,
  • Şirket yahut Şirketin hizmet aldığı üçüncü kişiler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (Çağrı Merkezi) kanalıyla,
  • Şirketin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler

Ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler

Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, konum, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler örnek gösterilebilir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler

Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

E-posta adresi: destek@yeniklimam.com

İleride yukarıda belirtilen yöntemlere eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler.

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.Yeniklimam yeniklimam